Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter

Bilagsmappe

Mappa inneholder konkrete og virkelighetsnære bilag for et aksjeselskap som etableres 1.september. Bilagene omfatter to mva-perioder (september/oktober og november/desember) og januar neste år.

 

Hensikten er å gi studenten trening i praktisk regnskapsarbeid:

 

  • Løpende registrering

 

  • Mva oppgjør

 

  • Lønnsbehandling

 

  • Årsoppgjør

 

  • Klargjøring for og registrering på nytt år

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Arena Forlag

Rådhusgt. 11

3211 Sandefjord

 

Epost: post@arenaforlag.no