Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter

Lær regnskap 1

1 Til deg som skal lære regnskap

 

2 Hva er en bedrift

2.1 Innledning

2.2 Ulike bedrifter

2.3 Ulike eierformer

2.4 Det økonomiske kretsløpet i bedriften

2.5 Hva er et regnskap

 

3. Balanse og resultat

3.1 Den økonomiske stillingen

3.2 Endringer i balansen

3.3 Vi bruker kontoer

3.4 Hva forteller regnskapet oss?

3.5 Egenkapital og privatuttak

 

4. Kontoplaner og bilag

4.1 Generelt om kontoplaner

4.2 Norske standarder

4.3 Kort om bilag

 

5. Beregning av kostnader

5.1 Utgifter og kostnader

5.2 Beregning av varekostnaden

5.3 Avskrivning på varige driftsmidler

5.4 Skillet mellom eiendeler og driftskostnader

 

6 Kunder og leverandører

6.1 Kjøp og salg på kreditt

6.2 Samlekonto for kunder og leverandører

 

7. Kostnader for arbeidskraft

7.1 Lønn, skattetrekk, feriepenger og arbeidsgiveravgift

7.2 Registreringer i regnskapet

7.3 Terminoppgjøret

7.4 Forskudd på lønn

 

8. Merverdiavgift

8.1 Generelt om merverdiavgift

8.2 Inngående merverdiavgift

8.3 Utgående merverdiavgift

8.4 Avgiftsoppgjøret

 

9. Kreditnotaer og rabatter

9.1 Kreditnotaer

9.2 Rabatter

 

Ekstraoppgaver

Ekstraoppgaver til kapittel 3

Ekstraoppgaver til kapittel 4

Ekstraoppgaver til kapittel 5

Ekstraoppgaver til kapittel 6

Ekstraoppgaver til kapittel 7

Ekstraoppgaver til kapittel 8

Ekstraoppgaver til kapittel 9

Stikkord

 

Lær regnskap 2 >

Kontakt oss

Arena Forlag

Rådhusgt. 11

3211 Sandefjord

 

Epost: post@arenaforlag.no