Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter

Lær regnskap 2

1 Bokføringsregler

1.1 Regnskapsloven

1.2 Bokføringsloven

1.3 Litt mer om bilag

1.4 Feilkilder og kontrollrutiner

 

2. Mer om beregning av kostnader

2.1 Generell regel

2.2 Forskuddsbetaling

2.3 Ubetalte poster

 

3. Kalkulasjon og nøkkeltall

3.1 Direkte og indirekte kostnader

3.2 Kalkyle og regnskap

3.3 Bruttofortjeneste og avanse

 

4. Avstemminger og kontroll

4.1 Innledning

4.2 Avstemming av bankkontoer

4.3 Avstemminger av kunde- og leverandørkontoer

4.4 Avstemming av lønnsområdet

 

5. Ansvarlige selskaper

5.1 Generelt om ansvarlige selskaper

5.2 Regnskapsoppgjøret i ansvarlige selskaper

 

6. Aksjeselskaper

6.1 Generelt om aksjeselskaper

6.2 Egenkapitalen i aksjeselskaper

6.3 Fordeling av årsoverskudd

6.4 Dekning av underskudd

6.5 Betalbar skatt

 

7. Tabellarisk oppgjør

7.1 Gangen i regnskapsarbeidet - kort repitisjon

7.2 Tabellarisk oppgjør

 

8. Oppstillingsplaner

8.1 Resultatregnskapet

8.2 Balansen

8.3 Kort om noter

 

9. Sammenhengen mellom resultat og balanse

9.1 Resultatet påvirker egenkapitalen

9.2 Vurderingen av balansepostene påvirker resultatet

9.3 Er verdsettelsen av eiendeler og gjeld pålitelige?

 

Ekstraoppgaver

Ekstraoppgaver til kapittel 3

Ekstraoppgaver til kapittel 4

Ekstraoppgaver til kapittel 5

Ekstraoppgaver til kapittel 6

Ekstraoppgaver til kapittel 7

Ekstraoppgaver til kapittel 8

Ekstraoppgaver til kapittel 9

 

Kontoplan

 

 

< Lær regnskap 1
Kontakt oss

Arena Forlag

Rådhusgt. 11

3211 Sandefjord

 

Epost: post@arenaforlag.no