Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter

GRUNNLEGGENDE TEORI 1 Til deg som skal lære regnskap 2 Hva er en bedrift?
2.1 Innledning
2.2 Ulike bedrifter
2.3 Det økonomiske kretsløpet i bedriften
2.4 Hva er et regnskap? 3 Balanse og resultat
3.1 Den økonomiske stillingen
3.2 Endringer i balansen
3.3 Vi bruker kontoer
3.4 Hva forteller regnskapet oss?
3.5 Egenkapital og privatuttak 4 Kontoplaner og bilag
4.1 Generelt om kontoplaner
4.2 Norske standarder
4.3 Kort om bilag 5 Beregning av kostnader
5.1 Utgifter og kostnader
5.2 Beregning av varekostnaden
5.3 Avskrivning på varige driftsmidler
5.4 Skillet mellom eiendeler og driftskostnader 6 Kunder og leverandører
6.1 Kjøp og salg på kreditt
6.2 Samlekonto for kunder og leverandører 7 Kostnader til arbeidskraft
7.1 Lønn, skattetrekk, ferielønn og arbeidsgiveravgift
7.2 Registreringer i regnskapet
7.3 Terminoppgjøret
7.4 Forskudd på lønn Ekstraoppgaver
Ekstraoppgaver til kapittel 3
Ekstraoppgaver til kapittel 4
Ekstraoppgaver til kapittel 5
Ekstraoppgaver til kapittel 6
Ekstraoppgaver til kapittel 7 Stikkord Modul 2
Kontakt oss

Arena Forlag

Rådhusgt. 11

3211 Sandefjord

 

Epost: post@arenaforlag.no