Modul 2

Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter

< Tidligere utgaver

BILAGSREGISTRERING OG OPPGJØR 1 Merverdiavgift
1.1 Generelt om merverdiavgift
1.2 Inngående merverdiavgift
1.3 Utgående merverdiavgift
1.4 Avgiftsoppgjøret 2 Kreditnotaer og rabatter
2.1 Kreditnotaer
2.2 Rabatter 3 Mer om dokumentasjon
3.1 Generelt om dokumentasjon
3.2 Bankbilag
3.3 Kontantbilag
3.4 Hvilke krav stiller vi til bilag for salg av varer og tjenester?
3.5 Dokumentasjon og kontrollrutiner 4 Litt mer om beregning av kostnader
4.1 Generell regel
4.2 Forskuddsbetaling
4.3 Ubetalte poster 5 Kalkulasjon og nøkkeltall
5.1 Direkte og indirekte kostnader
5.2 Kalkyle og regnskap
5.3 Bruttofortjeneste og avanse 6 Avstemminger og kontroll
6.1 Innledning
6.2 Avstemming av bankkontoer
6.3 Avstemming av kunde- og leverandørkontoer
6.4 Avstemming av lønnsområdet 7 Ansvarlige selskaper
7.1 Generelt om ansvarlige selskaper
7.2 Regnskapsoppgjør i ansvarlige selskaper 8 Aksjeselskaper
8.1 Generelt om aksjeselskaper
8.2 Egenkapitalen i aksjeselskaper
8.3 Fordeling av årsoverskudd
8.4 Dekning av underskudd
8.5 Betalbar skatt
8.6 Utsatt skatt
Kontakt oss

Arena Forlag

Rådhusgt. 11

3211 Sandefjord

 

Epost: post@arenaforlag.no