Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter

ÅRSOPPGJØR OG ANALYSE 1 Det eksterne regnskapet
1.1 Innledning
1.2 Oversikt over sentrale regler
1.3 Regnskapsloven
1.4 Bokføringsloven
1.5 Regnskapsstandarder
1.6 Andre regler 2 Tabellarisk oppgjør
2.1 Gangen i regnskapsarbeidet – kort repetisjon
2.2 Tabellarisk oppgjør 3 Oppstillingsplaner
3.1 Resultatregnskapet etter § 6-1
3.2 Balansen etter § 6-2
3.3 Kort om noter 4 Sammenhengen mellom resultat og balanse
4.1 Resultatet påvirker egenkapitalen
4.2 Vurdering av balanseposter påvirker resultatet 5 Vurdering og oppgjør
5.1 Anskaffelseskost og virkelig verdi
5.2 Anleggsmidler
5.3 Omløpsmidler
5.4 Kort om forskjellen mellom R-verdier og S-verdier 6 Regnskapsanalyse
6.1 Hva er regnskapsanalyse?
6.2 Beregning av forholdstall
6.3 Rentabilitet
6.4 Finansiering
6.5 Likviditet
6.6 Sammenhengen mellom rentabilitet, finansiering og likviditet Ekstraoppgaver til hvert kapittel
Stikkord
Kontakt oss

Arena Forlag

Rådhusgt. 11

3211 Sandefjord

 

Epost: post@arenaforlag.no