Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter

Produktoversikt

Lær regnskap 1

Lær regnskap 2

Bilagsmappe

Tilleggsstoff

1. Til deg som skal lære regnskap

2. Hva er en bedrift

3. Balanse og resultat

4. Kontoplaner og bilag

5. Beregning av kostnader
6 Kunder og leverandører

7. Kostnader for arbeidskraft

8. Merverdiavgift

9. Kreditnotaer og rabatter

 

 

1. Bokføringsregler

2. Mer om beregning av kostnader

3. Kalkulasjon og nøkkeltall

4. Avstemminger og kontroll

5. Ansvarlige selskaper

6. Aksjeselskaper

7. Tabellarisk oppgjør

8. Oppstillingsplaner

9. Sammenhengen mellom resultat og balanse

 

Mappa inneholder konkrete og virkelighetsnære bilag for et aksjeselskap som etableres 1.september. Bilagene omfatter to mva-perioder (september/oktober og november/desember) og januar neste år.

Tilleggsstoffet omfatter stoff som utvider teorien i kursheftene. Dette stoffet blir utviklet gradvis og omfatter i skrivende stund «Moderne fakturabehandling». Det vil også komme en fremstilling av temaet «Regnskapsanalyse» som ikke lenger inngår i hovedbøkene. Vi tar også gjerne i mot forslag fra brukerne til temaer som kan passe inn.

 

Kontakt oss

Arena Forlag

Rådhusgt. 11

3211 Sandefjord

 

Epost: post@arenaforlag.no