Et komplett tilbud for opplæring av regnskapsassistenter

Tidligere utgaver

Modul 1: Grunnleggende regnskapsteori Modul 2: Bilagsregistrering og oppgjør Modul 3: Årsoppgjør og analyse Ressursbok
Kontakt oss

Arena Forlag

Rådhusgt. 11

3211 Sandefjord

 

Epost: post@arenaforlag.no